DEN UYL LEZING WOUTER BOS PDF

Wouter Bos krijgt met name van financieel journalisten waardering voor de was minister van Financiën in het eerste en enige kabinet-Den Uyl, dat eerder. Zo kreeg tijdens de formatie van het kabinet-Den Uyl de polarisatiestrategie een . toonde, leek hij veroordeeld tot de PvdA en haar nieuwe leider, Wouter Bos.

Author: Fautaur Arasho
Country: Cuba
Language: English (Spanish)
Genre: Science
Published (Last): 18 March 2017
Pages: 144
PDF File Size: 12.35 Mb
ePub File Size: 5.95 Mb
ISBN: 518-7-94983-558-2
Downloads: 46514
Price: Free* [*Free Regsitration Required]
Uploader: Gardam

Zijn progressieve collega’s floten hem terug. Dat belooft weinig goeds voor een eventuele nieuwe centrumlinkse coalitie, die na de verkiezingen van aanstaande november tot stand zou moeten komen. Het bleek echter te laat om het electorale tij te keren.

Het Stabiliteitspact hield de inflatie binnen de perken en maakte de weg vrij voor de euro.

Maak nu gratis kennis met de journalistiek van Historisch Nieuwsblad. In de avond van 24 januari werd er in de woning van De Vries in Bergschenhoek alsnog een compromis bereikt tussen de coalitiegenoten.

Na de verkiezingen moest Balkenende op zoek naar een nieuwe coalitiepartner. Of toch Piet Lieftinck met zijn tientje? Het betekende voor de sociaaldemocraten het begin van zeven magere jaren in de oppositie. Een overeenkomst met de liberalen zou waarschijnlijk het einde van de coalitie betekenen. Wekenlang werd er moeizaam onderhandeld. De PvdA voelde weinig dsn harde maatregelen.

Verkiezing van de Beste Minister van Financiën – Historisch Nieuwsblad

Zijn uitvaart ininclusief een herdenkingsbijeenkomst in het Concertgebouw in Amsterdam, werd bezocht door prins Willem-Alexander, premier Balkenende en vele binnen- en buitenlandse hoogwaardigheidsbekleders. Wie van deze 32 ministers was de beste? Het doel was de confessionelen uiteen te drijven, leaing het omgekeerde gebeurde.

Zo diep was het wantrouwen dat op het partijcongres van een motie werd aangenomen waarin regeringssamenwerking met de KVP expliciet werd afgewezen.

  GEARZ PROJECT BUILD BOOK PDF

Coalities tussen sociaaldemocraten en confessionelen – Historisch Nieuwsblad

Dit kabinet liep al na vijf maanden op de klippen door hoogoplopende ruzies binnen de LPF. Het oordeel llezing economen nos fiscalisten over Zalms erfenis is te lezen in Per saldo. In dit dossier hebben wij de mooiste verhalen uit ons archief voor u gebundeld. Nouwen gaf het werk in de wonderlijke titel Willem Treub. Dat werd beloond in En dus moest Cals na zeven maanden alweer naar de koningin.

Dit was het percentage waarmee de collectieve lasten op de middellange termijn mochten stijgen.

Maak nu gratis kennis met de journalistiek van Historisch Nieuwsblad. Wegens onenigheid over de voorjaarsnota stapten in mei de PvdA-bewindslieden uit de coalitie.

Vooralsnog lijkt het erop dat het CDA tijdens de formatie komend najaar de touwtjes in handen zal hebben, en dat het wederom zal kiezen voor de VVD. Op 11 december kwam met donderend geraas een einde aan een van de vruchtbaarste coalities uit de Nederlandse politiek: Het werd het ‘bami-akkoord’ genoemd, naar het eten dat de onderhandelaars bij een afhaalchinees hadden laten aanrukken. Lubbers III had de ondankbare taak om te bezuinigen op de sociale zekerheid. Deze opvatting gaat echter voorbij aan de historische context van Nolens’ uitspraken en de grote veranderingen die de Nederlandse politiek sindsdien heeft doorgemaakt.

Eventuele mee- of tegenvallers zouden pas worden verdeeld wanneer die zich voordeden. Het amendement van KVP’er Lucas kwam voor de sociaaldemocraten dan ook als een verlossing.

Onder de van Wim Kok, die in Den Uyl opvolgde, voeren de ujl een voorzichtiger en realistischer koers. Sommige linkse christenen hadden zich verenigd in de in opgerichte Politieke Partij Radicalen; anderen waren overgestapt naar de PvdA. Om de mobilisatie van het leger te bekostigen voerde Treub in een gedwongen staatslening door. De katholieke fractieleider Willem Nolens antwoordde Marchant: Zo kreeg tijdens de formatie van het kabinet-Den Uyl de polarisatiestrategie een nieuwe dimensie: De sfeer in de PvdA was inmiddels om te snijden, temeer omdat zij bij staten- en gemeenteraadsverkiezingen steeds verder wegzakte, terwijl de KVP won.

  DUBLINESCA ENRIQUE VILA MATAS PDF

Maar Lieftinck deed meer. Daarmee diskwalificeerden de sociaaldemocraten zich in de ogen van het politieke establishment voor lange tijd als serieuze gesprekspartner. Hij krijgt de woutsr van 9,9 procent van de deelnemers.

Na acht jaar tobben maakte het CDA in een onverwachte comeback. Den Uyls houding van ‘slikken of stikken’ zette kwaad bloed bij de KVP-fractie. Meld u aan en ontvang wekelijks de gratis nieuwsbrief, vol historische artikelen, nieuws en aanbiedingen. Als enig kopstuk van Paars overleefde Zalm de Pim Fortuyn-revolte. Na hyl val van het eerste kabinet-Colijn in onderzocht de vrijzinnig-democraat Hendrik Marchant woiter formateur de mogelijkheid van een regering met de SDAP en de Rooms-Katholieke Staatspartij.

Het gezamenlijke verkiezingsprogramma van de linkse partijen, Keerpuntdiende zo volledig mogelijk te worden uitgevoerd.

Veel oudere CDA-stemmers liepen over naar de nieuwe ouderenpartijen. Vier weken later kwam het kabinet-Den Uyl alsnog ten val, vanwege onenigheid over de grondpolitiek. Tot ongenoegen van het PvdA-smaldeel in het kabinet. Minister-president Drees en de andere PvdA-bewindslieden dreigden met aftreden, maar Lucas zette door.

Coalities tussen sociaaldemocraten en confessionelen

Alle Nederlanders moesten hun munt- en papiergeld bij de bank omruilen voor nieuw. De katholieke minister van Justitie Dries van Agt wilde de politie opdracht geven de kliniek te sluiten. Tussen sociaaldemocraten en confessionelen heeft het nooit geboterd. Bami-akkoord In de loop van de jaren tachtig zette de PvdA de polarisatiegedachte bij het oud vuil. Het aantal arbeidsongeschikten rees de pan uit en drukte zwaar op de rijksbegroting.