KITAB BARENCONG PDF

Kitab Barencong Datu Sanggul. 52 likes. Book. Kitab Barencong Datu Sanggul . Privacy · Terms. About. Kitab Barencong Datu Sanggul. Book. 52 people like. Kitab barencong. 40 likes. Book. Kitab barencong · Home · Photos · About · Community · Info and Ads. Create a Page. Like. Share Suggest Edits. More. Kadida campur ahli sareat Memisah diri baparak rapat. [BABUL HAQ] Barincong Jangan susah bacari bilah, bilah ada di dalam buluh. Jangan.

Author: Shakagis Nejind
Country: Philippines
Language: English (Spanish)
Genre: Medical
Published (Last): 26 June 2012
Pages: 110
PDF File Size: 3.38 Mb
ePub File Size: 6.54 Mb
ISBN: 280-2-70849-395-5
Downloads: 83906
Price: Free* [*Free Regsitration Required]
Uploader: Kajilabar

Adapun -Ruh Idhafi Ruh Rahmani, Ruh Roani dan Ruh Jasmani yaitulah asal dari pada kejadian jasad Muhammad ,itab jasad sekalian kita ini, artinya jasadku itu adalah jasad engkau dan jasad engkau itu adalah melalui jasad ku jua.

Itulah disebut tiada tuhan itu menetapkan hanya hidup kita pribadi. Maka berkatalah Syeikh Kiryani r. Sehubungan dengan ayat tadi maka jelaslah. Apabila sampai pada waktu Asar maka bergeraklah berhampiran dadanya sebelah kiri. Maka Ahmad itulah yang disebut diri yang gaib dan Muhammad itulah yang disebut diri yang zahir.

Pegangilah dan hayatilah ianya di dalam setiap amalan. Adapun akhir Muhammad itu Ruhani yaitu Hati kepada kita Adapun zahir Muhammad itu Insani yaitu Tubuh kepada kita Adapun batin Muhammad itu Rabbani yaitu Rahsia kepada kita Adapun yang dimaksut dengan Rahsia itu yaitu batinku itu batin engkau dan batin engkau itu yaitu melulu batinku jua.

Babul Haq Kitab Barencong

Dengan demikian hanya empat pasal inilah yang menyempurnakan agama Allah didalam dunia ini. Sebagaimana Allah SWT telah berfirman: Jangan susah mencari Allah, Allah ada di dalam tubuh 61 beramanatlah kita kepada sanak saudara dan jangan lagi kita lalai dari amalan-amalan yang sering kita lakukan. Kemudian daripada itu setelah kita mengetahui Diri kita yang Dzahir hendaklah kita ketahui Diri kita yang Bathin pula,agar dapat kita kenal akan Tuhan melalui Diri yang Bathin sebagaimana seperti sebuah mitab yang sangat dikenal oleh para kaum sufi “Man Arafa Nafsahu Fa Qad Arafa Rabbahu” barang siapa mengenal sebenar-benarnya Diri Niscaya Diri akan mengenal Tuhannya Inilah pegangan kita kepada Hayat, maka Hayat itu varencong Nyawa, dan nyawa itu mejadi Muhammad.

  ARE YOU STILL A SLAVE SHAHRAZAD ALI PDF

Kemudian daripada itu hendaklah diketahui pula maksudnya yang mulia itu supaya jangan syak dan waham lagi pada pengetahuan barenong pada marifat,adapun kalimah Lailahaillallah terbagi 2 ;1. Maka peliharalah amanat yang dititipkan Tuhan kepada kita.

Dan manakah sifat istimewah bagi Tuhan? Maka berzikirlah ia daripada Maghrib sampailah ia pada waktu Isya.

Kitab Babul Haq Barencong 1 (1)

Jadi terbatallah perkataan orang yang mengatakan,sesungguhnya Nabi dan Ulamak itu tidak ada menyembunyikan ilmu berdasarkan dalil tersebut. Sebagaimana firman nyaKulli rohi min amri robbi setiap roh itu adalah kiyab Ramai yang mencari AKU barrencong jarang yang ketemu.

Adapun mengenal akan tuhan itu sekali-kali tiada boleh dengan usaha dan ikhtiar dari pada hamba, melainkan dengan anugrahanya jua kepada hambanya, seperti sabda Nabi Muhammad SAW: Yaitulah keadaan hidup sekalian kita ini, hanya semata-mata menerima nugrahanya jua. Bahwasanya pohon sir itu dari pada cahaya zat Allah. Keluarlah Rohani meninggalkan jasmani dengan pujinya Allah -Hu.

Inilah sholat sejatinya,sebelum kita ini tahu dia sudah ada. Mula-mula dari bawah ke atas, pertama Ruhani dan Jasmani Aradul Basyariah yaitu segala tubuh yang kasar Kedua A’yan Syabitah, Ruh Idhafi atau Ruhul Quddus, artinya masih Jisim, Jisim artinya tubuh yang halus-halus, betul-betul halus, tetapi masih kasar jua, seumpama seperti debu dicincang seribu kali cincang masih kasar jua.

Syahadatul Haq penyaksian terhadap. Berdiri sembahyang ingat hati akan Allah Ta’ala, sesuatu yang dikata di dalam sembahyang, kata-kata menyembah Allah Ta’ala dan bukan kata-kata adat. Jadi di sini dapatlah kita fahami bahawa bila Roh masuk ke dalam jasad Adam, barulah Adam hidup dan seterusnya bangun dan berdiri, ini jelas menunjukkan bila Roh masuk kedalam Jasad barulah Jasad hidup atau juga di panggil Bernyawa. Adapun Allah itu zatnya dan akbar itu sifatnya “Bermula yang di Jadikan Allah Ta’ala itu cahaya dengan nur” Artinya mula-mula tiada kepada ada, terlalu bersih cahayanya gilang-gemilang terlalu sempurna terang seperti manikam.

Yaitulah Anbiya dan Aulia yang dinama: Adapun dalil kedua ini jelas benar bagi kita, bahwa benar kita berasal dari Allah dengan kenyataan sebagai berikut; bahwa dalam tubuh kita terdapat tiga unsur pokok: Sama ada ia maksiat zahir atau bathin. U Menyatakan yang sebenar-benarnya Alif yaitu Alif Istigna namanya, yaitulah Tuhan yang kuasa, itulah yang asyik mengasyik pandang memandang dengan nyawa, tiada berkesudahan lagi dan nyawa tiada berkesudahan jua memandang kepada Tuhannya.

  DR SIMEONS POUNDS AND INCHES PDF

Allah, Maka disanalah kita merasa ni’mat, karena kita bertemu dengan tuhan lebih rasanya tiada sama Kadida campur ahli sareat Memisah diri baparak rapat. Karena orang yang belum mengetahui wujud batin Muhammad dan wujud Muhammad, maka orang itu selalu berada dalam dosa.

Kitab Babul Haq Barencong 1 (1)

Orang ini pandangannya Barenconv semata. Waktu kita mengatakar Allah sedangkan hati kita dilihat semua oleh-Nya, semata-mata hati. Dan barang siapa yang menserikatkan Allah SWT, maka iapun telah sesat dengan kesesatan yang maha dahsyat”. Rakaat keempat menyatakan kedudukan di Alam Insan. Tatkala Ruh-Tabi’i atau nafas yang turun naik itu meresapi pada hati maka timbullah kehendak, apabila meresapi mata maka melihatlah mata, manakala meresapi telinga, maka mendengarlah telinga dan sebagainya.

Tatkala mengatakan Allahuakbar dimanakah Allah dan dimana Muhammad? Maka itulah mukranahnya mengerjakan barenconb yang lima waktu yang bernama otak sembahyang, karena sembahyang itu kelaluan ketuhanan bukan kelaluan kita.

Kadida campur ahli sareat Memisah diri baparak rapat. Jangan susah mencari Allah, Allah ada di dalam tubuh Adapun nasyar, itu terbagi lima, pertama nasyar bapak, nasyar ibu, nasyar adam nasyar muhammad, nasyar tuhan. Sebab dalam amal ibadah oitab ada syariatnya, tharikatnya, hakikatnya dan marifatnya. Dan berbuatlah dengan perbuatan Allah,dan tinggalkanlah apa-apa yang ditinggalkan oleh Allah. Perbezaan ini lah yang ramai antara kita tidak dapat menerangkan dengan jelas apa lagi untuk dapat merasakan perbezaannya.

Saya berasal dari Allah dan Alam semesta itu adalah diri saya adanya Jika kita teliti secara ilmiah dengan dasar dalil yang kedua itu barencony kita jadikan dasar sebab benar-benar berasal dari pada Allah dan asal dari pada ke empat anasar tersebut pada dalil pertama diatas.