LYNNE MCTAGGART EKSPERIMENT NAMJERE PDF

View Download 0. Recommended. Lynne McTaggart – Az energiamező Documents · Lynne McTaggart Eksperiment NamjereDocuments. In The Power of Eight, Lynne McTaggart – an expert on the science of spirituality – reveals her remarkable findings Lynne McTaggart Eksperiment Namjere. Lynne McTaggart Eksperiment Namjere In The Power of Eight, Lynne McTaggart – an expert on the science of spirituality – reveals her remarkable findings.

Author: Akizragore Tonris
Country: Monaco
Language: English (Spanish)
Genre: Business
Published (Last): 20 September 2011
Pages: 250
PDF File Size: 18.86 Mb
ePub File Size: 8.24 Mb
ISBN: 407-2-49150-982-7
Downloads: 22149
Price: Free* [*Free Regsitration Required]
Uploader: Goltilar

Fiziari ga poznaju kao mogu izvor nevjerojatno goleme koliine energije, tolike da bi se energijom pohranjenom u jednom kubinom centimetru prostora moglo dovesti do toke vre nja sve oceane svijeta.

Your consent to our cookies if you continue to use this website. Ti jednostanini organizmi na evolucijskoj su ljestvici negdje izmeu ivotinje i bilj ke: Meutim, njegova svemo bila je ograniena: Svi ete postati znanstvenici u sreditu najsmjelijeg pokusa o svijesti ikad provedenog. Istraivai su zakljuili da se radi o vrlo sofisticiranom nainu komunikacije. The EEG of the distant, shielded G r i n b e rg-Zylberbaum and others receiver began to show the same brain- remain staunch proponents of the view wave patterns.

Virtualne estice ili negativna energetska stanja ne maju fiziki oblik pa ih ne moemo promatrati. U po tpunosti se pridravaju znanstvenih metoda. Danski fiziar Niels Bohr otkrio je da, kada subatomske estice npr.

Lynne McTaggart – The Power of Eight (Intro & Chapter One)

Published on Nov View 99 Download 1. Connorova i Schwartz okupili su skupinu ljudi koji prakticiraju reiki, umjetnost iscjeljenja razvijenu u Japanu. Najmanji porast i pad otpora bili su vidljivina grafikonu po kojem je pisa crtao neprekidnu, nazubljenu crtu.

No, oni su tvorili vlastitu crtu – vlastiti zakon. Kako bismo obeshrabrili neangairane sudionike, internetska stra nica Eksperimenta namjere” ima sloenu lozinku, koja se sastoji od nekoliko zamisli ili rijei iz knjige koje se svakih nekoliko mjeseci neznatno mijenjaju.

Prvo je rekao zaposlenicima laboratorija u kojem su uzgajali kristale da kombiniraju holmij s fluorom i litijem, mcctaggart metalom u periodnom sustavu elemenata. Je li mogue da ivo bie registri ra podatke cijele mctaggarg, a ne samo onog bia s kojim komunicira? Na mom putovanju prema znanju, Rosenbaumov se laboratorij inio kao najpogodnije mjesto za poetak. Ja nisam strunjakinja za ljudske potencijale i zato ovo nije prirunik za samopomo, ve stjecanje novih saznanja – i za mene i za vas.

  DAN ABNETT CZAS HORUSA PDF

A ipak, tim oima i mozgom koje na okupu dri tako sumnjiv mehanizam kao to je stvaranje i nestajanje milijardi estica, vidimo predmete koje na okupu takoer dri taj isti mehanizam.

Internetska stranica i nai pokusi financiraju se iskljuivo iz zarade ove knjige i iz dotacija. Recently, the US National Institutes of Healt h funded research into the effectiveness of Transcendental Meditation in reducing cardiovascular disease in high-risk populations. Intenzitet svjetlosti u organizmima bio je stabilan od nekoliko pa sve do vie stotina fotona po etvor nom centimetru povrine organizma sve dok nije dolo do nekog poremeaja ili bolesti, kada su oitanja naglo rasla ili se sputala.

Misao nije samo stvar: Pioniri kvantne fizike otkrili eksperiemnt i zapanjujuu mo kvantnih estica da utjeu jedna na drugu, bez obzira na nedostatak stvari za koje su fizi ari mislili da su nune, na primjer, izmjene sila u odreenoj brzini. Je li mogue kretanje materije mctaggarg nereda prema redu?

Meutim, mjerenja najmere bila ista, tako da nejednakost” nije vrijedila. Usmjerena namjera se naizgled manifestira kao elektrina i magnet-iva energija moe se organiziratiu jedno koherentno stanje s najviim oblikom kvantne ureenosti u prirodi. I moe li mctaggart kap promijeniti ogromno more patnje na ovom planetu? Ono nije izvan, ispod ili iznad nas, ono je jednostavno sveproimajui i svepovezujui medij iza okvira i koncepata prostora i vremena.

Upustit ete se u najvei eksperiment koji se bavi snagom uma u povijesti. Vjerovao je da se u njima eksperimfnt neotkrivene tajne kvantnog svemira – neistraenog teritorija kojim je elio putovati.

Na da tum odreen na stranici, namjers odreeno vrijeme, od vas e se traiti da poaljete paljivo sroenu, detaljnu namjeru, ovisno o lokaciji cilja. I had grown especially curious about the implication of these discoveries: Jesmo li mi i odailjai, a ne samo prijemnici? Kada se ovjeka testira detektorom lai, najbolje je postavljati mu izravna pitanja, tako da svaki neistiniti odgovor uzrokuje trenuta lynje, dramatinu reakciju simpatikog ivanog sustava: Izlaznim podacima tih aparata koji su kompjutorizirani ekvivalent pisma i glave na noviu upravlja nasumina frekvencija pozitivnih i negativnih impulsa.

Indijka, iji je nadi mak bio Sai, na Cambridgeu je diplomirala s odlinim uspjehom i za svoj je doktorat Kada se va glas sjedini s ekspegiment drugih, iz jedne jedva ujne note preobrazit e se u gromo glasnu simfoniju.

  FARBAR AS IS CONTRACT PDF

Svaka misao ima opipljivu energiju koja moe utjecati na sve. Poremeaj se obino stvara pomou topline ili magnetskog polja ne bi li se utvrdilo kako e reagi rati na takve smetnje i, takoer, kako bi se utvrdio spin – ili magnetska orijentacija – koju e atomi odabrati. Ask the person to be open to receiving your intention while you are sendi ng it. Riskiraju gubitak akademskih radnih mjesta, financijske potpore za svoja istraivanja i preputeni su sami sebi na nepoznatom terenu.

Lynne McTaggart – The Power of Eight (Intro & Chapter One) – PDF Free Download

U svijetu klasine fizike polje je sfera utjecaja u kojoj je dvije ili vie toaka povezano silom, npr. To je znanstveni ekvivalent postizanja ne mogueg. As any journalist journal ist would tell you, yo u, I buried the lede led e of the story. Schwartz se sjetio istraivanja Williama Tillera u kojem su mediji smjeteni u aparate koji blokiraju razne vrste energije.

Imat ete priliku objaviti svoje rezultate na internetskoj stranici i podijeliti ih s drugim itateljima. Sredinja postavka, mctagtart govori da svijest utjee na tvar, u sri je ne pomirljivih razlika izmeu klasine fizike – znanosti velikog, vidlji vog svijeta – i kvantne fizike, znanosti koja se bavi najsitnijim kom ponentama tog svijeta.

These sessions have become known for producing a feeling of group e n e rgy so palpable that the participants themselves claim to feel it.

Living the Field – Directed Intention Pt1 by Lynne McTaggart – PDF Free Download

Jedno je istraivanje mjerilo iscjeliteljsku energiju, a drugo je ispitivalo energiju koju stvara majstor Qigonga kada odailje unutarnji qi kineski naziv za energiju ivotne sile.

No, ovdje se radilo o neem mnogo nevjerojatnijem. Dok sam pokuavala nai znanstveno objanjenje za homeopatiju i duhovno iscjeljivanje, nehotice sam ot krila stvaranje nove znanosti.

Istraiva bi morao vrbovati tisue sudionika.